Dini Sözlük – Evrensel Dini Konular Sözlüğü
Ama kör demektir. Kuranda hem kör anlamında hem de kalp gözü kapalı, kalbi kararmış, cahil anlamayan düşünemeyen anlamında kullanılmaktadır. Kuran'da pek çok yerde geçer.
Adalet ada kökünden gelir. Adli ise hem doğru olmak hem de sapmak anlamına gelir. Zıt anlamlara gelmektedir. Genel olarak verilen ile hak edilen arasındaki dengedir.
Adaletin zıttı zulümdür.
Dinen zorunlu olmadığı halde. Allah'a verilen söz anlamına gelir.

Adaklar dine uygun olmalıdır. Kurban, oruç, hac, sadaka, yardım gibi olabilir.

Çaput bağlama, mum yakma gibi dinle alakası olmayan adaklar olmaz.

Horoz kesme, şeker veya helva dağıtma gibi adaklar da geçersizdir.
Edep kelimesinin çoğuludur. Uyulması gereken görgü kuralları demektir.

Adabı yerine getiren sevaba girer. Getirmeyense günaha girmez.

Nafile, mendub, müstehab, tatavvu ve fazilet ile eş anlamlıdır.
Abdest el suyu demektir. Farça'da Ab su demektir. Dest ise el demektir.

Arapçası ise vudû 'dür.

Maide suresinin 6. ayetinde geçer. Namazın farzlarındandır.

Abdestin farzları:

Yüzü yıkamak
Kolları dirseklerle beraber yıkamak
Başı meshetmek
Ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır.

Şuuru bozan durumlar ve vücuttan çıkan sıvılar abdesti bozar.
Bedel kelimesinin çoğuludur. Bedeller demektir.
Kullanım olaraksa dünyevi ilgilerden kurtularak Allah'a yönelmiş olan anlamında kullanılır.
Sufi veya erenler birer abdaldır.

Budela ile eş anlamlıdır.
Henüz oluşmamış bir eşyanın oluşmadan önce Allah tarafından bilinmesi anlamında kullanılır.
Allah'ın ilmindeki gizli hakikatlerdir.
Kuranın 7. suresinin adıdır. Arafta kalmak şeklinde bir deyim de vardır.
Cennetle cehennem arasındaki duvarın ( surun) yüksek yerleri demektir.

Kuran'da 2 yerde geçer. Cennetle cehennem arasında bir yer olduğu ve burada cennete girmek isteyenlerin bulunacağı bildirilir.
Namaz kılarken secde'de kullanırız. Subhane Rabbiel Ala deriz.
Ala en yüce en yüksek demektir. alı kökünden türer.
Kuranın 87. Ayetidir. Rabbinin yüce adını tesbih et şeklinde başlar.

Aynı şekilde Allahteala Allah Yüce oldu demektir.

Ali ve Müteal ismi olarak da kullanılır.

Leyl --> Ancak yüce Rabb'inin rızasına ermek için verir (malını)
Kehf --> En yüce sıfatlar Allah'ındır.
Rum --> Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur.
Bakara --> O yücedir uludur
Enbiya --> Gerçekten ancak Allah yücedir büyüktür.
Şura --> O yücedir, hikmet sahibidir.
Müslümanlara sunulan en önemli gecelerden belki 2.'si Berat Gecesidir. Halk arasında Berat Kandili olarak kutlanır. Berat Arap'ça kurtuluş demektir. Şaban Ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece olarak kutlanır. 2022 yılında 17 Mart'a denk gelmiştir.

Bu gün güneşin doğuşundan itibaren Yüce Allah:

Yok mu benden af dileyen, onun günahlarını bağışlayayım?
- Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim?
- Yok mu bir derde düşen, ona afiyet bahşedeyim?
- Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek tan yeri ağarıncaya kadar devam eder.

Şeklinde bildirir.

Bu gün rızıkların, kaza, bela, kurtuluş gibi tüm yaşanacakların belirlendiği gece olarak bilinir.

Berat, kurtuluş geceniz hayırlı olsun.