1973 arap- israil savaşı

26-05-2020 01:33:16


Bu savaş Araplar ve İsrail arasında geçen dördüncü savaş olduğu için; Dördüncü Arap- İsrail savaşı da denmektedir. Aynı zamanda bu savaş son Arap- İsrail savaşıdır. Ayrıca bu savaşa Ramazan Savaşı da denmektedir. Savaş Yom Kippur’da başladığı için Yom Kip...

1967 arap- israil savaşı

26-05-2020 01:15:22

1967 Arap- İsrail savaşı, üçüncü ara İsrail savaşıdır. Bundan dolayı 3. Arap- İsrail Savaşı da denilmektedir. Bu savaşın diğer bir adı 6 gün sürdüğü için Altı Gün Savaşı denmektedir. Haziranda yapılan bir savaş olduğu için Haziran Savaşı olarak da anılmaktadır. Ama en çok bilinen adı Altı Gün Savaşı’dır.

Sava...

1956 arap- israil savaşı

26-05-2020 00:56:44

1956 Arap- İsrail savaşı, Mısır ve İsrail arasında yaşanan, daha sonra İngiltere ve Fransa’nın Mısır’a müdahale ettiği savaştır. Savaşın temelinde Mısır’ın Süveyş kanalını mi...

kerbela hikayesi bölüm 1

26-05-2020 00:23:34KERBELA

Bölüm 1: MUAVİYE VE HİLAFET

Hz. Hüseyin fikirleri Kerbela dönemi içerisinde yavaş yavaş şekille...


Arap- İsrail Savaşı; 1948 yılında İsrail Devleti’nin kurulması ile Arap Birliği ve İsrail arasında yaşanan bir savaştı. Savaşın temelini; 19. Yüzyıl sonlarında ortaya çıkan Siyonizm oluşturdu. Siyonizm Filistin to...

din kavramı

24-05-2020 18:27:13

 

Din kavramının detaylıca ve ikna edici şekilde kesin bir tanımı yoktur. Din kavramı kişisel ruhsal ve toplumsal bir kavramdır. Din her topluluklarda görülmüştür. Eski çağlardan günümüze tüm insanlık din kavramını yaşamıştır. Bunu mağara resimlerinde de görüyoruz. İnsanlar ilk çağlardan beri manevi bir arayış içerisindeler.

Tahminen ilk zamanlarda din güçlü doğa olaylarını a...

metafizik

14-11-2019 21:07:59

Metafizik aslında felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler fizik / matematik bilimlerinin ilerisinde olan anlamına gelmektedir.

Metafizik varlığı, varoluşu, ilişkileri, sebepleri, uzayı, zamanı, tanrıyı, olayları, olguları inceler.


Din felsefesi, Akıl felsefesi, Algı felsefesi, Dil felsefesi ve Bilim felsefesi gibi konular kendi alt başlıkları altında incelenmeye başlanmıştır. 

Hz. Musa' nın halkına beklemesini söyledikten sonra halkının bir buzağıya (öküz, sığır) tapmasını gördükten sonra kızıp gerçekleştirdiği iddia edilen bir eylemdir.