Editör

belediyeler

13-11-2019 20:35:21

Belediyeler, bir şehirin veya ilçenin yönetimini sağlayan kurumlardır. Aydınlatma, temizlik, su ve elektrik gibi ortak ihtiyaçlarını ve hizmetleri sağlayan bir örgütlenmeden oluşur. İlk olarak Ortaçağ'da Avrupa'da görülen belediye yönetimi artık bütün medeni uygarlıklarda görülmektedir.
Bir beldenin yaşadığı sorunları çözmek ve ihtiyaç duyulan hizmetleri karşılamak amacıyla, o belde halkının oylarıyla seçilen yöneticilerin görev yaptığı bir tüzel kişiliği olan örgütler olarak gerekli kararları alır, uygular ve denetler. Öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı gerektiren konularda çalışmalar yapılmaktadır. Çevre ve çevre sağlığı konuları ve temizlik önceliklerdendir.
Zabıta, itfaiye, ambulans ve arama kurtarma ekipleri mevcuttur. Ağaçlandırma, yeşil alanlar oluşturma gibi yetki ve sorumluluklara sahiptir. Kültür, sanat, turizm faaliyetleri düzenleme, gençlik spor ve yardımlaşma kulüpleri gibi fonksiyonlar olmaktadır. İlçenin gelişimi konusunda gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak zorundadırlar. Nüfusu 50.000'i geçen beldelerde çocuk ve kadınlar için koruma evleri açılması zorunludur. Sosyal bir devletin gerekliliklerindendir.
Belediyecilik hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmaktadır. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler de uygulanmaktadır. Sorumluluk alanı beldenin sınırlarını kapsar ve kanunla belirtilmiştir.
Belediyeler bünyesinde farklı dallarda ve kadrolarda işçi ve eleman çalıştırırken kadrolu personelin yanı sıra taşeron işçilik kullanılmaktadır. İşlerin aksamaması ve eksiksiz yapılması temel hedeflerdendir. Bir ilçenin doğal varlıkları ve tabiat güzellikleri konusunda geliştirilmesi, imar planlamalarının düzgün ve lokasyona uygun şekilde düzenlenmesi, kanalizasyon gibi alt yapı sistemlerinin bakımı, yol projeleri, sosyal alanlar gibi görevler belediyenindir. Yönetim şekli belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı organlarından meydana gelmektedir.
Belediye meclisi, belediyenin genel karar organıdır. Geçerli kanuna ve diğer seçim mevzuatına göre halk tarafından seçilmektedir. Üye sayısı belediyenin büyüklüğüne göre değişmektedir. Belediye meclisi ilçenin sorunları ve geleceği hakkında fikirlerin ve projelerin tartışıldığı bir ortam yaratmaktadır. Encümen ile birlikte gerekli kararlar alınmaktadır. Büyükşehir belediyesi statüsü ile birlikte görev ve yetkiler değişirken beldelerin kararları ve projeleri Büyükşehir onayından geçmek zorunda kalmıştır.
Toplu taşıma gibi projeler yol durumlarına göre şekillenebilirken koordinasyon sağlanmaktadır. İlçenin ihtiyaçları dâhilinde bir proje geliştirilmektedir. Yönetim olarak ilçenin mal ve idare yönetimi sağlanarak gelir ve gider idaresi yapılmaktadır. Gerekli kurullar ve elemanların oluşturulduğu sistemle birlikte sorunsuz bir yönetim amaçlanmalıdır. Beldelerde günlük hayattaki işleyiş ve gelişmeler kesinlikle yönetimin çabası ve çalışmalarıyla şekillenmektedir.

Cevap Yazabilmek İçin Giriş Yap Yada Ücretsiz Kayıt Ol