Editör

askerlik şubeleri

13-11-2019 20:35:58

Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı’nın, orduya her Türk vatandaşının askere çağrılması askeri belgelerinin hazırlanması için yönergeleri asker adaylarına tebligat yoluyla bildiren ve kişinin bundan haberdar olmasını sağlayan birime Askerlik Şubeleri denir.
Şubelerin ana görevleri, hem Emniyet Teşkilatının yetkisi olmadığı yerlere nüfuz etmek hem de oradaki asayişi sağlamakla hükümlüdür. Kişiler herhangi bir sorun karşısında Jandarma Askerlerini çağırır ve ona göre şikâyetlerini dile getirirler.
Askerlik Şubeleri, Türkiye Cumhuriyeti topraklarının her ilçesinde bir şubesi bulunmaktadır.

Şubelerin görevleri yukarıda saydığımız gibidir. Şubelerde teğmen, çavuş çok kritik bir alan olmadığı vakit yüzbaşı bulunmamaktır. Ama bazı sınır bölgelerin şubelerinde rütbeli askerler bulunmaktadır. Şubeler ilçelerde bulunan askerlik kâğıdı gönderildiği halde askere gelmek istemeyen kişilerin şehirde aranması veya bulunması için çaba harcamaktadır. Askeri görev yasal zorunluluk olduğundan bu arayış hep devam edecektir.
Kişi askerlikle ilgili işlemlerini bu şubelerde gerçekleştirir. Şubeler, alaya yakın olduğunda askeri yakınlarını şubelerde misafir etme onları karşılamayı gerçekleştirir. Bazı emanet ve eşyaları sorumluluk altında muhafaza ederek rütbe sahibi olan kesimlere yardımcı olmaktadırlar. Şubelerin ana birimi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı olup tüm yaptığı işleri askeri protokol çerçevesinde haberdar etmektedirler. Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet şube bulunmaktadır.
Günümüzde ulaşım, coğrafi ve ekonomik etkenler göz önüne alınarak askerlik şubeleri 5 sınıfa ayrılmış durumdadır. Tüm vatandaşlara hizmet götürülmesi amacıyla hemen hemen her ilçeye kurulmuştur. Şubeyi içeren bazı madde ve tanımlar da mevcuttur. Kişiler bu madde ve tanımlara yasal uyma zorunluluğu vardır. Yükümlü: Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na göre yapmak mecburiyetinde olan erkek Türk vatandaşına yükümlü denir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun birinci Maddesi gereğince askerlik yapmaya mecburdur.
Saklı, Yoklama kaçağı, Bakaya, Firar, İzin tecavüzü, Hava değişimi tecavüzü: Ertesi yıla terk, Sevk tehiri vs. gibi tanımlar askerlik konusunda mevcuttur. Her 18 yaşına gelmiş Türk erkeğinin uyması zorunlu olduğu kanun ve uyulmadığı takdirde yaptırımlar mevcuttur.

Cevap Yazabilmek İçin Giriş Yap Yada Ücretsiz Kayıt Ol