Editör

mahidevran sultanın hayatı

26-05-2020 20:56:06

Mahidevran Sultanın Hayatı
1498 yılında dünyaya gelen Mahidevran sultanın ilk adının Bosfor olduğu kayıtlarda yer almaktadır. Çerkez kökenli olduğu tahmin edilen sultanın 2 kız ve 1 erkek kardeşi bulunmaktadır. Gülbahar ve Mahidevran olmak üzere iki adı bulunan sultan, Kanuni Sultan Süleyman ile Manisa’da Saruhan sancağında tanışmıştır. Öyle ki bu karşılaşma ve Kanuninin Sultana duyduğu aşk birçok kitapta işlenmiştir. 1514 yılında kanuni daha bir şehzade iken nikahlanarak mahidevran adını almıştır. 1515 yılında şehzade Mustafa’yı kucağına alan Mahidevran kanuninin ilk şehzadesini dünyaya getirmiştir. 1520 yılında 1. Selimin vefat etmesi üzerine kanuni tahta çıkmıştır. Kanuniden başka bir şehzadenin olmaması taht kavgası oluşumunu engellemiştir. Kolay bir şekilde tahta çıkan Kanuni ve Mahidevran İstanbul’a giderek hayatlarını idame etmeye başlamıştır. Fakat bu süreçte Hürrem adını alacak olan bir Rus cariyenin hayatlarına girmesiyle birlikte Mahidevran’ın devri kapanmıştır. Hürrem sultanın kanuni üzerinde olan etkisi ve ona 4 şehzade vermesi sebebiyle durum iyice kötüleşmiştir. Bu süreçte Mahidevran her ne kadar hırslansa da yapabileceği bir şey olmadığı için şehzade Mustafa’nın yetiştirilmesine oldukça önem vermiş ve küçük yaşlarda onu taht için hazırlamaya başlamıştır.

•Mahidevran Ve Oğlu Şehzade Mustafa’nın Sancağa Çıkması
Şehzade Mustafa’nın ergenlik dönemine girmesi sonrasında Saruhan Sancak beyi olarak görevlendirilmiştir. Validesi Mahidevran sultan ile Manisa’ya giden Mustafa buradaki görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir. Her sancağa annesi ile birlikte giden şehzade Mustafa Amasya ve Karahan ’da da görev yapmıştır. 1540 yılında Hürrem’in oğlu şehzade Mehmet’in şehzade Mustafa’nın sancağına gönderilmesi olayların kızışmasına sebebiyet vermiştir. Mustafa’nın tahtan uzaklaştırıldığını düşünen Mahidevran bu duruma ne kadar sinirlenmişse de herhangi bir şey yapamamıştır.

Şehzade Mehmet kanuninin padişah iken dünyaya gelen ilk oğludur. Kanuninin Mehmet’e olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinmektedir. Gerek Hürrem sultandan olma oğlu olması gerekse ona düşkünlüğü sebebiyle Mehmet’in herhangi bir taht kavgasına girmeyeceğinden emindi. Fakat bu durumdan farklı olarak Mahidevra’ nın uzaklaştırılması ile alakalı olarak hırslandığını ve ondan intikam almak amacıyla Mustafa’yı tahta geçirmek için uğraşacağını düşünüyordu. Bu sebeple Mehmet’i payitahta en yakın olan sancağa yerleştirmişti.

•Şehzade Mustafanın Desteklenmesi
Şehzade Mustafa’nın ilk şehzade olması ve halkın onu tanıması sebebiyle taraftarlarının sayısı fazlaydı.  Sadece yeni çeriler değil aynı zamanda ulemalarında şehzade Mustafa’ya destek vermesi Mustafa’nın taht yolunu açmaya olanak sağlamıştı. Yanındaki askerlerin sayısı düşünüldüğünde şehzade Mustafa’nın kibire kapılmaması elde değildi. Annesinin de destekleri ile kanuniden sonra tahta geçeceğine inandırılmıştı. Bu süreç de kanuninin iyice yaşlanması ve sefer sayısını düşürmesi yeni çerilerin şehzade Mustafa’yı tahta geçirmek için düşüncelere kapılmasına sebebiyet vermişti. Kanuninin bunadığı ve sefer yapamadığı sürekli konuşulan bir konu haline gelmiş ve kanuni olası bir tahtan indirilme girişiminde bulunulmaması ile ilgili çalışmalara başlamıştı.

•Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi
6 Ekim 1553 yılında Konya da bulunan Şehzade Mustafa, kanuninin emri ile boğdurulmuştur. Bu durum ile birçok teori ortaya atılmıştır. Şehzade Mustafa’nın Hürrem sultanın dolduruşları sebebiyle öldürüldüğü düşünülmektedir. Fakat kayıtlarda bununla ilgili herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Bunların yanı sıra kanuninin diğer çocuklarını korumak ve kendisinin tahtan indireceğini düşündüğü için bu şekilde bir eylemi gerçekleştirdiği tahmin edilmektedir. Şehzade Mustafa’nın taraftarlarının sayısının fazla olması ve genel yazışmalara padişaha özel bir tura atması bu ihtimali güçlendirmiştir. Şehzade Mustafa’nın sadece padişaha özel turayı kullandığı kayıtlarda mevcuttur.

•Mahidevran Sultanın Ölümü
Şehzade Mustafa’nın cenazesi Bursa’ya gönderildikten hemen sonra Mahidevan ve kız torunları da Bursa’ya sürülmüştür. Bursa da oldukça zor günler yaşayan Mahidevran’ın Bursa’da yaşadığı evin kirasını ödeyemediği söylenmektedir. Bunların yanı sıra Mahidevran’ın paşa olan erkek kardeşi de Kütahya’ya sürülmüştür. Bu süreç de Mahidevran’a yardım eden Mustafa paşa evin kirasını ödeyebilmesine yardım etmiştir. Bunların yanı sıra mahidevranın payitahttan alacağı paralara da el koyuldu. Kıt kanaat geçinen Mahidevran 1558 yılında Hürrem sultanın ölmesi ardından yardım almıştır. Hürrem’in oğlu olan 2. Selimin Mahidevran’a para verdiği borçlarını ödediği ve maaş bağlattığı bilinmektedir. Verilen bu paralar ile  Mustafa-i Cedit Türbesi yaptırdığı bilinmektedir. Burada geçen zor günleri ile ilgili kız kardeşine mektuplar yazdığı bilinmektedir. 1581 yılında Bursa’da ölen Mahidevran oğlu şehzade Mustafa’nın yanına gömülmüştür. Neden sürüldüğü ve neden kanuninin ona maaş bağlatmadığı ile ilgili birçok teori mevcuttur. Bu teorilerin başında ise Mustafa’nın tahta geçebilmesi için onu kışkırttığı tahmin edilmektedir.

Cevap Yazabilmek İçin Giriş Yap Yada Ücretsiz Kayıt Ol