Editör

islamiyet öncesi türk toplumlarında eğitim

26-05-2020 23:07:26

İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim Nasıldı?

İslamiyet öncesi Türklerde eğitim konusuna geçmeden önce eğitim nedir bilmek gerek. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Çoğu zaman öğretim ile karıştırılır. Öğretim ise bu eğitim sürecinin okulda geçen daha formel olan kısmıdır.

İslamiyet öncesi dönemde Türkler M.Ö. 1000 ve M.S. 453 yılları arası Büyük Hun ve Batı Hun, Göktürkler ve Uygur devletlerini kurmuşlardır. Bu dönemde Uygurlar hariç göçebe bir yaşam sürmüşlerdir.

Eski Türklerde eğitimin hedefleri

Eski Türklerdeki eğitim şekli o dönemdeki politik, ekonomik ve toplumsal şartlarla şekillenmiştir. Ayrıca bu unsurlar Türklerin yaşamlarını sürdürmeleri için töre denilen toplumsal kuraları oluşturmuştur. İşte bu töreler Eski Türklerde eğitimin hedefleri için kaynak olmuştur. Törelere göre eğitimin hedefleri: Cihan imparatorluğunu kurma, Hatun ve hakana itaat etme; iyi, güzel, cesur, adil olma; büyüklere saygı gösterme, küçükleri koruyup sevme, hayvanları ve bitkileri tanıma ve koruma, bağımsız yaşama ve özgür olma, yoksul ve güçsüz olanın yanında olup yardım etme, hayvanları ehlileştirme; onları besleme,  büyütme, üretme; Türk yurdunu, milletini ve töresini her daim koruma.

İslamiyet Öncesi Türklerde Okul

İslamiyet öncesi Türklerde Uygurlar hariç göçebe yaşam tarzı olduğundan okul yoktur. Kişi toplum ve aile tarafından cinsiyete göre eğitilir. Erkekler savaş, maden işleri, hayvancılık gibi işlerde eğitilirken kadınlar, ev işleri ve çocuk büyütme gibi konularda eğitilirlerdi. Buna rağmen kadınlar at biniciliği, savaş vb. konularda bilgi sahibiydi. Ancak Uygurlarda katiplik bürokratlık ve danışmanlık gibi değerler ortaya çıkınca okuma, yazma ve hesaplama önem kazandı. Çünkü Uygurlar göçebe bir toplum değildi. Bu nedenle eğitim ve öğretim işinin okullarda yapıldığı düşünülebilir.

Eski Türklerde Öğrenme Ortamı Nasıldı? Eğitim Nasıl Yapılırdı?

Bu dönemde eğitimin yapılma şekli, yani eğitim ortamı gerçek yaşamdır. Eski Türklerde çocuklar, daha küçük yaştayken koyunlara bindirilir, ava götürülür;  onlara okla kuş ve fare avcılığı yaptırılırdı. Bu dönemde yaşayan Türkler taklit yoluyla öğrenme ve kademeli yaklaşım metodu kullanırlardı. 

İslamiyet Öncesi Türklerde Nasıl Sınav Yapılırdı? Sınav Yapılır Mıydı?

İslamiyet öncesi dönemde Türklerde bugünkü anlamıyla sınav diyebileceğimiz şey yoktu. Sınav yaşamın kendisiydi. Öyle ki çocuklar küçük yaştan yaşamın kendisi için hazırlanır, aile ve toplum tarafından çeşitli konularda eğitim alırdı. Ancak bu doğal bir şekilde yapılırdı.

Cevap Yazabilmek İçin Giriş Yap Yada Ücretsiz Kayıt Ol