Editör

tarihte ilk hukuk kurallarını kim yapmıştır?

28-05-2020 14:00:43
Hukuk, halkların haklarını güvence altına alan kurallardır. Aynı zamanda hukuk kuralları toplumun değişmesini gelişmesini de sağlar. Devlet, hukuk kurallarını sisteme geçirerek toplumda ki karmaşayı ve istenmeyen durumları da engellemeyi amaçlar.

Tarihte ilk yazı ilk defa Mezopotamya da Sümerliler tarafından ortaya çıkmıştır. Ardından Sümerliler tarafından kurulduğu kabul edilen kentlerin de gelişmesi için hukuk ve kanun yazma geleneği geliştirilmiştir. Bu devletler; Ur, Uruk, Eridu, Lagaş, Kiş ve Larsa gibi büyük ve site adı verilen devletlerdi. Tarihte ki devlet ve uygarlıkların kurulması ve gelişmesinde en önemli adımlardan biri hukuk sistemleridir. İlk bilinen hukuk kuralları Sümerler tarafından yapılmıştır. Zamanla tüm toplumlar bu kurallardan etkilenmişlerdir.

 

Urgakina Kimdir?

 

Urnina hanedanının son zamanlarında rahipler ve din adamları devlet işlerini ellerine geçirmiş durumdaydı. Din adamları kendi çıkarları doğrultusunda birçok değişiklik yapmaya çalıştılar ve halk da ayaklandı. Sümer Kralı Urgakina ayaklanmayı yönetti ve din adamlarının amacına ulaşmasına izin vermeyerek işlerine son verdi. Bu yüzden de halkın yararına yeni kanunlar koymaya karar verdi. Yolsuzlukların önüne geçmek ve devlete yeni bir düzen vermeyi amaçlıyordu. Kölelik dönemine son verdiği de bilinir. Bir süre sonra da çıkar sağlayamayan din adamları ve zenginler toplumda karışıklık çıkartarak Urgakina'yı yenilgiye uğratmışlardır.

 

Urgakina Kanunları

 

MÖ 2375 yılında Sümer Kralı Urgakina tarafından yapılan kanunlar Urgakina Kanunları olarak bilinir. Her ne kadar örf ve adetler gibi hukuk kurallarını sözlü ifade eden kavramlar olsa da yazılı şekilde hukuk kurallarının sisteme geçmesi büyük bir adım olmuştur. Günümüz kanunlarına pek benzemeyen bu kanunlar özellikle sosyal ve ekonomik hayatı etkiler. Din adamlarının etkisini azaltmak için de birçok kanun hazırlanmıştır. Kurallar gayet basit hazırlanmıştır fakat önemli konulara değinmektedir.

Bu gelişim ile Sümerliler tarihte ki ilk hukuk devleti sıfatını kazanmış olur.

Otoriterin korunma amacı hukuk kurallarının çıkmasında en önemli etkenlerden biridir.

İlk yazılan kanunlar fidye ve bedel konularını içeriyordu.

 

Urgakina Kanunlarının Mezopotamya Üzerinde ki Etkisi

 

Sümer Kralı Urgakina tarla süren halkın tarla üzerinde hak iddia edeceği gibi hayvancılıkla uğraşan halk için de önemli haklar düzenlemiştir. Bataklıkları kurutup tarım arazileri oluşturma hedeflerini de başarıyla gerçekleştirmişlerdir.

Bu sayede ilk mülkiyet hakkı gibi konularda önemli bir devrim yapmış olduğu kabul edilir.

 

Hammurabi Yasaları

 

Hammurabi Yasaları ise Mezopotamya’da yazılan en eski ve en iyi korunan kurallardandır.

Bu kurallarda insan davranışlarına yön verecek olan değerler, kültür ve topluma ayak uyduran pratik bilgilermevcuttu.

Babil kralı Hammurabi tarafından yazılan bu kurallar toplumda tanrı sözü sayılıyordu. Çünkü Hammurabi bu kanunları ona yazdıranın güneş tanrısı Şamaş olduğunu söylemiştir. Babailin koruyucu tanrısı adına yapılan, Esagila Tapınağı'na dikilen bir taş üzerine yazılmıştır.

O zaman ki toplumda 13 sayısı uğursuz sayıldığı için de 13. madde yazılmamıştır.

Bu kanunlar da hükümet hazinesinden hırsızlık yapan kişinin ölümle cezalandırılacağı, babasını döven çocuğun iki elinin kesileceği ve tecavüz eden kişinin erkeklikten men edilmesi ya da ölümle cezalandırılacağı gibi birçok net ve katı kurallar bulunur.

Bu kanunlar ile iftiranın önüne geçmek için birini suçlayan insanların bunu ispat etmesi zorunludur eğer ispat edemezse ölüm ile cezalandırılması kararlaştırılmıştır.

Cevap Yazabilmek İçin Giriş Yap Yada Ücretsiz Kayıt Ol