Editör

astroloji nedir?

28-05-2020 15:10:59


 

Astroloji genel itibari ile yıldız falcılığı olarak tanımlanmaktadır. Bireyin doğumu esnasında gök cisimlerinin konumları ve hareketlerinin bireyin kişiliğini ve diğer özelliklerini önceden belirlemesi ve bu gök cisimlerinin insanın hayatında gelişen olayları yorumlayan bir inanç sistemidir.

 

Astrolojinin Bilimsel Bir Dayanağı Var mıdır?

 

Astroloji bir bilim dalı değildir. Yanlış bilinenin aksine gökte bulunan cisimlerin hareketlerini inceleyen bilim dalı astronomidir, astrofiziktir.

 

Astroloji Sistemine Göre Burçlar Nasıl Belirlenir?

 

Astroloji sistemine göre güneş, bir sene içerisinde ilerleyerek Zodyak kuşağında yer alan 12 yıldızın yanından geçer. Biri doğduğunda hangi takımyıldızı güneşin arkasında kalırsa (tabi ki dünyanın konumuna göre) kişi o burçtandır demektir.

 

Yıldızlar burç ile ilişkilendirilirken bu burçların hangi nesneye ya da hayvana benzedikleri düşünülerek sınıflandırılmaktadır.

 

Yapılan Bazı Araştırmalara Ve Görüşlere Göre

 

Astrolojinin bilime dayandırılmaması ve tamamen mantıksızlıklardan ibaret olmasının sebepleri;

 

Bilime dayanan bir bilgi kesindir ve nettir. Örneğin 2 ile 2’ nin toplamı 4 eder. Bu her zaman ve her yerde böyledir. Fakat astroloji böyle değildir. Çünkü astroloji, eskilerden günümüze kadar çeşitli formatlarda ve isimlerde gelmiştir. Örneğin Babil astroloji, Helenistik astroloji, batı astroloji, Çin astroloji birbirinden tamamen farklıdır.

 

Her toplum, her kavim, Her millet astrolojiyi kendilerine, inançlarına göre yorumlamışlardır. Bu nedenle bilimde var olan kesinlik, astrolojide olmadığı için astrolojinin bilim ile ilişkilendirilmesi söz konusu olamaz.

 

Astroloji düşünce sisteminin temelinde yer alan görüşe göre güneşin 12 tane Yıldızı tek tek dolaşması ve bu yıldızları dolaşırken bunların benzedikleri nesnelerin burç isimlerinin adlandırılması vardır.

 

Vakti zamanında bir sürü araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalara göre astrolojinin insanın hayatı üzerindeki etkileri test edilmeye çalışılmış fakat her seferinde yanılgı ile sonuçlanmıştır.

 

Bilimin ve teknolojinin gelişmesi ile beraber İnsanoğlu gökte bulunan cisimleri, diğer gezegenleri ve bunların isimlerini sonradan keşfetmeye başladı. Örneğin astroloji düşünce sisteminin ilk oluştuğu zamanlarda Uranüs, Neptün gibi gezegenlerin varlığından kimse haberdar değildi.

 

Bilim İnsanları Tarafından Yapılan Çok Çarpıcı Bir Araştırmanın Verileri Aynen Şöyledir

 

Kainatta 7 milyara yakın insan yaşadığı düşünülürse ve doğumları homojen dağıtılırsa yaklaşık olarak 600 milyona yakın insanın benzer şeyler yaşayacağı, kaderlerinin aynı olacağı, benzer karakterlere sahip olacağı iddia edilmektedir. 

 

Astroloji düşünce sistemine göre hayatını düzenleyen kimse bu insanlar arasındaki sapıklar, tecavüzcüler, katiller ile aynı burçtan oldukları üzerine hiç düşünce sarf etmemişlerdir ki bu da zaten astrolojinin bilim ile ilişkilendirilemeyeceğinin Kesin tespiti ortaya çıkmış olmaktadır. Ve yine aynı araştırmanın başka verilerine göre dünya yaklaşık olarak 26000 yılda tam 1 dairelik devinim gerçekleştirmektedir. 

 

Yani her 72.000 yılda bir dünyanın ekseninde 1 derecelik kayma meydana gelmektedir. Bu da demek oluyor ki astroloji düşünce sisteminin ortaya çıkışından beri 50 dereceden fazla kayma gerçekleşmiştir. Kısacası eğer 3000 yıl önce doğmuş olsaydı bir insan, astrolojiye göre başka bir burçta olacaktı.

 

Ya da mayıs ayında doğan ve boğa burcunda olduğuna inanılan, birbirinden tamamen bağımsız (biyolojik, sosyal, kültürel) iki farklı kişinin aynı kaderi yaşayacaklarının kesin garantisi var mıdır, varsa bu garantinin oranı % kaçtır? 

Cevap Yazabilmek İçin Giriş Yap Yada Ücretsiz Kayıt Ol