Yönetici

cenazeyi yakan dinler ve ülkeler

28-05-2020 19:59:54


 Cenazeyi Yakan Dinler ve Ülkeler

 

 Cenaze yakma ritüeli çok eski yıllardan beri gelen ve hala bazı dinlere özgü bir ölüyü uğurlama törenidir. Ülkemizde hakim olan İslam dininde ise ölüye saygı duyulduğundan ve yakmanın sadece Tanrıya mahsus olduğu inancı olduğu için ölen kişiler gömülmektedir. Cesetler krematoryum adı verilen bir yerde yüksek sıcaklıkla küle dönüştürülmektedir, bazı kültürlerde ise nehir kenarında veya odunların üzerinde yakım işlemi gerçekleşir. Gelenek haricinde bazı salgın hastalık riski taşıyan cesetlerde krematoryumda yakılır. Hristiyanlık, Musevilik gibi dinlerin hakim olduğu ülkelerde farklı ritüellerle cenaze yakım töreni vardır.

 

 Hinduizm

 Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te yaygın olan bu dini inanışta ölü yakma ritüelleri hala etkinliğini korumaktadır hatta eski geleneklere göre vefat eden kişi eğer erkekse, karısı da onunla beraber canlı canlı yakılmaktaydı. Hindistan yasalarına göre şuan eş yakımı yasak olsa da ülkenin geri kalmış bölgelerinde bu gelenekler hala sürdürülmeye devam edilmektedir. Bir genel kültür bilgisi olarak Antyesthi adı verilen bu törende amaç ölünün ruhunun diğer dünyaya iyi uğurlanmasıdır. Cenazeyle beraber ölünün günahlarının da yakıldığına inanılmaktadır. Ek bir bilgi olarak Hindistan’da cenaze yakımı, insanların günahlarından arındırılması için gökten indirildiğine inanılan Ganj Nehri kenarında gerçekleşiyor.

 

 Hristiyanlık

 İçerisinde Almanya, Fransa, Rusya gibi ülkeleri barındıran dünya üzerinde toplam 107 Hristiyan ülke vardır. Hristiyanlık dinine göre ölülerin yakılması Katolik ve Protestan mezheplerine göre farklılık göstermektedir. Katolik mezhebine göre ölüler yakıldıktan sonra külleri savrulamaz veya bir yere dökülemez. Bu nedenler Katolik mezhebine sahip insanlar çoğunlukla sevdikleri kişinin küllerini evlerinde saklarlar. Protestan mezhebine göre ise ölen kişinin ruhunu rahat ve özgür bırakmak için külleri savrulabilmektedir. Küller çoğunlukla deniz veya okyanusa bırakılır. Ortodoks Hristiyanlığa göre ise cenazelerin yakılması sadece savaş ve salgın gibi durumlarda mazur görülmektedir.

 Musevilik

 Daha çok İsrail, Amerika ve Fransa’ da görülen Musevilik dininde ise tanrının ölen bedeni tekrar dirilteceği düşünüldüğü için cenaze yakılması yasak ancak bazı reformist Yahudiler tarafından maddi durum yetersizliğinden dolayı ölü yakma geleneği sürdürülmektedir. Yahudilerde ’de İslam’da olduğu gibi ölüler gömülmektedir ancak yakılmak istenen Musevi ölüler de bulunur. Ortodoks Yahudiler’ de ise ölü yakımı İslam’ da olduğu gibi tamamen yasaktır.

 

 Budizm

 En çok Hindistan’da süregelen bu inanışa göre ölü yakma geleneği hakimdir. Yedi gün süren bir ayinin ardından ölü yakım işleminin gerçekleşeceği tapınağa götürülür ardından ailenin maddi durumuna göre 4 veya daha fazla rahiple beraber tören gerçekleşir. Bu törende merhum yakınlarının ağlamamaları gerekir çünkü reenkarnasyon inancına göre ölüm bir son değil yeni bir başlangıçtır. Yakım işleminin ardından küller aile yakınlarına verilir, bir süre kavanoz içinde saklandıktan sonra ise denize, akarsuya veya ailenin istediği herhangi bir yere savrulur.

Cevap Yazabilmek İçin Giriş Yap Yada Ücretsiz Kayıt Ol