en çok nüfusa sahip 50 din - Dini Sözlük
1. hristiyanlık: yaklaşık 2.3 milyar kişi. i̇sa'nın öğretilerini takip eder ve onu tanrı'nın oğlu olarak kabul eder.
2. i̇slam: yaklaşık 1.8 milyar kişi. allah'ı tek yaratıcı olarak kabul eder ve hz. muhammed'in allah'ın son peygamberi olduğunu öğretir.
3. hinduizm: yaklaşık 1.2 milyar kişi. çok sayıda tanrıya, karma ve dharma kavramlarına, reenkarnasyon ve mokşa (kurtuluş) inançlarına dayanır.
4. ateizm: yaklaşık 450-500 milyon kişi. tanrı'nın varlığını reddeden veya tanrıya inanmayan kişiler.
5. agnostisizm: yaklaşık 450-500 milyon kişi. tanrı'nın varlığı veya yokluğu konusunda kesin bir bilgiye sahip olunmadığını kabul eden kişiler.
6. budizm: yaklaşık 520 milyon kişi. siddhartha gautama'nın (buda) acıdan kurtuluş yolunu arayan öğretilerini takip eder.
7. şintoizm: yaklaşık 104 milyon kişi. japonya’da doğmuş, doğa ve ataların ruhlarına odaklanan bir dindir.
8. sihizm: yaklaşık 30 milyon kişi. tek tanrı'ya inanır ve yaşamı doğru şekilde yaşama ve hizmet etme amacına yönlendiren bir dindir.
9. yahudilik: yaklaşık 15 milyon kişi. tanrı'nın seçilmiş halkı olduklarını düşündükleri yahudilerle olan antlaşmasına dayanır.
10. bahailik: yaklaşık 7 milyon kişi. dinlerin birliğine ve eşitliğine dayanır, bahaullah tarafından kurulmuştur.
11. jainizm: yaklaşık 4.2 milyon kişi. şiddetten kaçınmayı, gerçeği söylemeyi ve mal sahipliğinden kaçınmayı içeren beş ana yemini öğretir.
12. zerdüştlük: yaklaşık 2.6 milyon kişi. ahura mazda'ya inanmayı ve doğru düşünce, doğru söz ve doğru eylem ilkelerini takip etmeyi öğretir.
13. konfüçyanizm: milyonlarca takipçi. konfüçyüs'ün ahlaki davranışa ve aile bağlarına odaklanan öğretilerini takip eder.
14. taoizm: milyonlarca takipçi. tao (yol) kavramını merkezine alır ve doğal olmayı ve yaşamı olduğu gibi kabul etmeyi öğretir.
15. animizm: milyonlarca kişi. canlı ve cansız tüm nesnelerin ruhları olduğuna inanır.
16. paganizm: milyonlarca kişi. genellikle doğa bazlı ve politeist bir inanç sistemidir.
17. wicca: yüz binlerce kişi. modern bir cadılık inancıdır ve doğa, tanrıça ve tanrı inançlarına dayanır.
18. rastafarianizm: yüz binlerce kişi. hristiyanlıkla ilişkilidir ve afrika kökenlilere özgüdür.
19. scientology: yüz binlerce kişi. l. ron hubbard tarafından oluşturulmuş ve bilimsel tekniklerle ruhani ilerlemeyi hedefler.
20. satanizm: yüz binlerce kişi. birçok farklı formu vardır, genellikle kişisel özgürlüğü ve yaşam zevkini vurgular.
21. druze: yaklaşık 1 milyon kişi. batınî öğretilerle hristiyanlık, i̇slam ve yunan felsefesi arasında bir sentezdir.
22. yazidilik: yüz binlerce kişi. eski i̇ran dini geleneklerine dayanır ve melek tawus'a, yezidilik'in ana figürüne ibadeti içerir.
23. çaynaiklik: yüz binlerce kişi. 15. yüzyıl hint gurusu çayna tarafından kurulan ve hindistan'da yaygın olan bir hindu reform hareketidir.
24. din-i i̇lahi: on binlerce kişi. hindistan'da mughal i̇mparatoru akbar tarafından kurulan ve çeşitli dini geleneklerin bir sentezi olan bir din.
25. falun gong: yüz binlerce kişi. 1992 yılında li hongzhi tarafından başlatılan ve budizm ve taoizm öğretilerini içeren bir dini ve ruhani hareket.
26. gnostisizm: yüz binlerce kişi. hıristiyanlık, yahudilik ve helenistik felsefe öğretilerini içeren eski bir dini hareket.
27. hare krishna: milyonlarca kişi. krishna'ya özgün bir bağlılık ile tanınan ve "hare krishna mantrası"nı kullanarak meditasyonu teşvik eden bir hindu hareketi.
28. i̇glesia ni cristo: milyonlarca kişi. filipinler'de 1914'te kurulan bir hristiyan mezhebi.
29. juche: milyonlarca kişi. kuzey kore'deki resmi devlet ideolojisi ve bir yaşam tarzı, kişinin kendi kaderinin efendisi olduğu inancına dayanır.
30. kabbala: yüz binlerce kişi. yahudi mistisizminin bir formu.
31. mandaeanizm: yüz binlerce kişi. yahya (john baptist) tarafından kurulduğuna inanılan eski bir gnostic din.
32. manikeizm: yüz binlerce kişi. mani tarafından kurulan ve zerdüştlük, hristiyanlık ve budizm öğretilerini birleştiren bir din.
33. mormonluk (son gün azizler hareketi): milyonlarca kişi. joseph smith tarafından 19. yüzyılda abd'de kurulan bir hristiyan hareketi.
34. new age: milyonlarca kişi. bir dizi inanç ve uygulamayı kapsayan bir dini ve ruhani hareket.
35. ortodoksluk: yaklaşık 200-260 milyon kişi. hıristiyanlıkta bir ana mezhep, özellikle doğu avrupa ve orta doğu'da yoğundur.
36. pastafarianizm (uçan spagetti canavarı kilisesi): on binlerce kişi. bir parodi dindir. genellikle dini ayrımcılığa ve yaratılışçılığın okullarda öğretilmesine karşı protesto olarak kabul edilir.
37. quakerlar (dostlar topluluğu): yüz binlerce kişi. hıristiyanlıkta bir mezhep, barış ve sosyal adaleti vurgular.
38. raelian hareketi: on binlerce kişi. uzaylıların insanları yarattığına inanan ve bilim ve teknolojiyi kutsal olarak gören bir din.
39. santeria: yüz binlerce kişi. afrika kökenli ve katolik unsurlarını içeren bir dini gelenek.
40. şamanizm: milyonlarca kişi. doğaüstü varlıklarla iletişim kurmayı içeren bir dizi gelenek ve inanç.
41. shakerlar: binlerce kişi. 18. yüzyıl i̇ngiltere'sinde kurulan bir hristiyan mezhebi, titreyerek ibadet etmeyi vurgular.
42. sufizm: milyonlarca kişi. i̇slam'ın mistik bir yolu, aşk ve sevgiye dayalı bir yaşam tarzı teşvik eder.
43. thelema: on binlerce kişi. aleister crowley tarafından kurulan ve "kendi iraden gerçekleştirilecektir" ilkesini vurgulayan bir din.
44. umbanda: yüz binlerce kişi. brezilya'da ortaya çıkan ve afrika, katolik ve yerli inançların bir sentezi olan bir din.
45. unitarian universalism: yüz binlerce kişi. tüm inançları kabul eden ve dini dogmalardan kaçınan bir dini hareket.
46. voodoo (vodun): milyonlarca kişi. batı afrika kökenli ve ruhlarla iletişim kurmayı içeren bir din.
47. yeni düşünce: yüz binlerce kişi. pozitif düşünce ve yasayı vurgulayan bir dini ve filozofik hareket.
48. zulu: milyonlarca kişi. güney afrika'da yaygın olan, ataların ruhlarına ve yaratıcı tanrıya (nkulunkulu) ibadeti içeren bir inanç sistemi.
49. seventh-day adventists: milyonlarca kişi. hıristiyanlıkta bir mezhep, haftanın yedinci gününde yani cumartesi ibadeti vurgular.
50. brahma kumaris: yüz binlerce kişi. ruhsal bilinç ve meditasyonu vurgulayan bir hindu reform hareketi.