islam - Dini Sözlük
i̇slam'ın kökeni ve temel i̇nançları
i̇slam, yaklaşık 1400 yıl önce, 7. yüzyılda arabistan yarımadası'nda ortaya çıkmış monoteist bir dindir. hz. muhammed (peygamber efendimiz) tarafından mekke'de başlatılan bu din, kısa sürede tüm arap yarımadası'na yayılmış ve sonraki yüzyıllarda asya, afrika ve avrupa'nın büyük bir kısmına ulaşmıştır. i̇slam, "teslim olmak" anlamına gelir ve bu, müslümanların tanrı'nın (allah'ın) iradesine teslim olmalarını ifade eder.

i̇slam'ın temel i̇lkeleri
i̇slam'ın temelini tevhid inancı oluşturur, yani allah'ın bir ve tek olduğuna olan inanç. i̇slam'a göre allah, evrenin yaratıcısıdır ve her şey o'nun kontrolü altındadır. i̇slam'da peygamberler, allah'ın insanlara doğru yolu göstermek için gönderdiği kişiler olarak kabul edilir. i̇slam'ın kutsal kitabı kur'an-ı kerim'dir ve müslümanlar için son ve en mükemmel vahiy olarak kabul edilir. i̇slam'a göre kur'an, peygamber muhammed'e cebrail meleği aracılığıyla indirilmiştir.

i̇manın şartları
i̇slam'da imanın altı şartı vardır: allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere iman etmek. bu inançlar, bir müslüman'ın dünya görüşünü ve yaşamını şekillendirir.

allah'a i̇man: i̇slam, allah'ın varlığına ve birliğine kesin bir şekilde inanır.
meleklere i̇man: melekler, allah'ın emirlerini yerine getiren ve insanlara görünmeyen varlıklardır.
kitaplara i̇man: i̇slam, daha önceki peygamberlere indirilen kitapları ve kur'an'ı tanır.
peygamberlere i̇man: allah'ın insanlara rehberlik etmesi için gönderdiği peygamberlere inanmak gerekir.
ahiret gününe i̇man: dünya hayatından sonra insanların hesaba çekileceği ve cennet veya cehenneme gideceği inancıdır.
kadere i̇man: her şeyin allah'ın bilgisi dahilinde ve kontrolünde olduğuna inanmak.
i̇badet ve toplumsal düzen
i̇slam'da ibadetler, günlük yaşamın bir parçasıdır ve müslümanların manevi dünyalarını zenginleştirir. beş vakit namaz, i̇slam'ın temel ibadetlerinden biridir ve müslümanları günlük yaşamın karmaşasından uzaklaştırıp dini düşünce ve disiplinle bir araya getirir.

oruç, ramazan ayında tutulan ve fiziksel ve ruhsal arınmayı amaçlayan başka bir ibadettir. zekât ise müslümanların mal varlıklarının belirli bir kısmını yoksullara dağıtmalarını gerektiren bir ibadettir. hac, her müslüman'ın hayatında bir kez, maddi ve fiziksel imkanlar elverdiği sürece mekke'yi ziyaret etmeyi gerektiren bir ibadettir.

toplumsal düzende adalet, eşitlik ve merhamet, i̇slam'ın öncelikli değerleridir. i̇slam, cinsiyet, ırk ya da sosyal statü gözetmeksizin herkese eşit davranılmasını öngörür. ayrıca, aile, i̇slami toplumun temel taşıdır ve evlilik, toplumsal düzenin korunması açısından kritik bir öneme sahiptir.

modern dünyada i̇slam
modern dünyada i̇slam, hem iç dinamikler hem de global etkileşimler açısından önemli değişimler yaşamaktadır. eğitim, teknoloji ve küreselleşme, i̇slam dünyasında yeni fikirlerin ve yorumların ortaya çıkmasına yol açmıştır. aynı zamanda, i̇slamofobi gibi sorunlar da müslüman topluluklar üzerinde baskı oluşturmakta ve entegrasyon çabalarını karmaşıklaştırmaktadır.

i̇slam, küresel bir din olarak, dünya genelinde milyarlarca insanın hayatını şekillendirmeye devam ediyor. dinin temel prensipleri, günlük yaşamın her alanında müslümanların kararlarını ve yaşam tarzlarını etkiliyor. i̇slam'ın sunduğu manevi ve toplumsal rehberlik, pek çok kişi için hayatın anlamını ve amacını belirlemekte önemli bir rol oynar. bu geniş ve çeşitli din, farklı kültürler ve toplumlarla etkileşim içinde evrilmeye ve büyümeye devam etmektedir.