imam gazali hazretlerinin hayatı

26-05-2020 16:43:13


ibnü’l arabi’ nin hayatı

26-05-2020 13:33:48

İbnü’l Arabi’ nin Hayatı

İbnü’l Arabi, 17 Ramazan 560 ( 28 Temmuz 1165) tarihinde Endülüs’te dünyaya geldi. Endülüs’ün güneydoğusunda Tüdmir bölgesinin baş şehri Mürsiye şehrinde doğan İbnü’l Arabi, eserlerinde yaşadığı yerl...

hz. ali ve hayatı

26-05-2020 03:08:00

Hz. Ali ve Hayatı

Hz. Ali, Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in oğlu hem de damadıdır. Aynı zamanda İslam Devletinin dördüncü halifesi ve ilk erkek Müslümandır. Hz. Ali Şiilere göre İslam’ın ilk halifesi ve Hz. Muhammed’in hak varisidir.

Hz. Ali’nin Doğumu, Çocukluğu ve Ailesi

hz. osman ve hayatı

26-05-2020 02:47:23


Hz. Osman (Osman bin Affan) İslam’ın üçüncü halifesi olup, dördüncü erkek Müslüman ve ashab-ı kiramın önde gelenlerindendir. Hz. Osman aynı zamanda Aşere-i Mübeşşere’dendir. Aşere-i Mübeşşere; hayattayken cennet ile müjdelenen 10 sahabeye denmektedir.

Hz. Osman’ ın Haya...

Hz. Ömer ve Hayatı

26-05-2020 02:18:06Ömer bin Hattab, İslam ülkesinin Hz. Ebu Bekir’den sonraki lideri, ikinci halifedir. Şii mezhebi mensupları Hz. Ömer’i halife olarak görmezler. Aynı zamanda Hz. Ömer, Hz. Muhammed zamanında yaşarken Cennet ile müjde...

hz. ebubekir ve hayatı

26-05-2020 01:58:51

Hz. Ebu Bekir Sünni inanışına göre, Hz. Muhammed’in en yakın dostu, sahabesi ve dört halifeden ilkidir. Hz. Muhammed sonrası ümmete yani Müslüman toplumuna 632-634 yılları arasında iki sene liderlik yapmıştır.

Hz. Ebu Bekir’in Doğumu, Soyu

Hz. Ebu Bekir 573 yılında Mekke’de doğmuşt...