kuran - Dini Sözlük
kur'an, i̇slam dininin kutsal kitabıdır, allah tarafından peygamberimize vahiy yoluyla indirilmiştir. kur'an'ın yazılış ve kitap haline gelme süreci, dini, tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşır.

yazılış süreci

kur'an, mekke'de 610 yılında başlayan ve hz. muhammed'in ölümü olan 632 yılına kadar süren 22 yıllık bir süreçte vahiy yoluyla indirilmiştir. vahiyler, melek cebrail aracılığıyla hz. muhammed'e ulaşmıştır.

yazılı kayıtlara aktarılma

hz. muhammed'in yaşadığı dönemde, kur'an başlangıçta ezberlenerek ve sözlü olarak aktarılmıştır. ancak, peygamberin ölümünden sonra, i̇slam'ın hızla yayılması ve birçok kur'an hafızının savaşlarda ölmesi, yazılı bir metne ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. bu durum, kur'an'ın yazılı hale getirilmesi sürecini hızlandırmıştır.

resmi derleme

i̇lk halife hz. ebu bekir döneminde, hz. muhammed'in yardımcısı zeyd bin sabit başkanlığında bir komisyon, sahabilerin ezberinden ve yazılı parçalardan kur'an'ı derlemeye başlamıştır. bu ilk derleme, hz. ebu bekir'in ölümünden sonra hz. halife ömer'in himayesinde korunmuştur. daha sonra, üçüncü halife hz. osman, i̇slam dünyasında okunan farklı kur'an versiyonlarının ortaya çıkması üzerine, resmi bir metin oluşturma gerekliliğini görmüştür. hz. osman, zeyd bin sabit'i tekrar görevlendirerek birkaç kopya hazırlatmış ve bunları i̇slam'ın çeşitli bölgelerine göndermiştir. bu metin günümüzde kullanılan kur'an metnine oldukça yakındır ve "mus'haf-ı i̇mam" olarak bilinir.

kitap haline gelme

kur'an, nihayetinde çoğaltılan bu metinler aracılığıyla çeşitli bölgelerde kitap formuna bürünmüştür. kağıdın kullanımının yaygınlaşması ve matbaanın icadı ile birlikte kur'an'ın daha geniş kitlelere ulaşması kolaylaşmıştır. günümüzde, kur'an dünya genelinde birçok farklı dilde ve yorumda basılmakta ve kullanılmaktadır.

kur'an'ın yazılış süreci ve kitap haline gelmesi, hem i̇slam tarihi hem de dünya tarihi açısından önemli bir konudur. bu süreç, i̇slam'ın ilk yıllarını ve müslüman toplulukların nasıl şekillendiğini anlamada kritik bir rol oynar.