sihizm'e göre allah nasıl yaratıldı? - Dini Sözlük
sihizm'de allah'ın yaratılışı: bilimsel bir i̇nceleme

sihizm, 15. yüzyılda hindistan'ın pencap bölgesinde guru nanak tarafından kurulan bir dindir. yaklaşık 30 milyon takipçisi olan sihizm, tek tanrılı bir din olup, allah'a olan inanç temel bir prensip olarak kabul edilir. ancak, sihizm'de allah'ın yaratılışı kavramı, diğer dinlerdeki yaratılış anlayışlarından farklı bir perspektif sunar. bu makalede, sihizm'deki allah'ın yaratılışı konusunu bilimsel bir çerçevede ele alacağız.

allah'ın yaratılmamışlığı

sihizm'e göre allah, yaratılmamış ve sonsuzdur. sihizm'in kutsal kitabı guru granth sahib'de, allah'ın zaman ve mekânla sınırlı olmadığı, her şeyin ötesinde ve ölümsüz olduğu belirtilir. bu anlayış, allah'ın herhangi bir başlangıcı veya sonu olmadığını, dolayısıyla yaratılmamış olduğunu ifade eder.

kutsal metinlerde allah

guru granth sahib'de allah'ın tanımı, yaratılmamışlık ve sonsuzluk kavramları üzerine kuruludur. örneğin, guru nanak, japji sahib'de allah'ı şöyle tanımlar:
> "ek onkar, satnam, karta purakh, nirbhau, nirvair, akal murat, ajooni, saibhang, gurprasad." (japji sahib, mool mantra)

bu ayette allah, "ek onkar" olarak tanımlanır, yani "tek tanrı". "ajooni" ise "doğmamış" anlamına gelir ve bu da allah'ın yaratılmamış olduğunu ifade eder.

allah'ın doğası ve nitelikleri

sihizm'de allah, tüm evreni yaratan, koruyan ve yöneten tek ilahi varlıktır. allah, hem içsel hem de dışsal dünyada mevcuttur ve her şeyin içindedir. bu, panteistik bir görüşten çok panenteistik bir yaklaşıma daha yakındır; allah her şeyin içinde ama her şey allah değildir.

i̇lahi nitelikler

allah'ın nitelikleri guru granth sahib'de sıkça vurgulanır:
- akal murat: ölümsüz form
- nirbhau: korkusuz
- nirvair: nefretsiz

bu nitelikler, allah'ın sınırsız, zamansız ve değişmez olduğunu gösterir. allah, her şeyin yaratıcısı olarak tasvir edilir, ancak kendisi yaratılmamıştır.

allah'ın yaratılışı sorusu: sih perspektifi

sihizm'de allah'ın nasıl yaratıldığı sorusu, aslında geçersiz bir sorudur. çünkü sihizm'e göre allah'ın yaratılışı yoktur; allah ezeli ve ebedidir. bu nedenle, allah'ın nasıl yaratıldığı yerine, allah'ın doğası ve nitelikleri üzerine yoğunlaşmak daha anlamlıdır.

teolojik ve felsefi yaklaşımlar

sihizm'de allah'ın yaratılmamışlığı ve sonsuzluğu, teolojik ve felsefi yaklaşımlar çerçevesinde ele alınır. sihizm, allah'ın kavranamaz ve anlaşılmaz olduğunu vurgular. guru nanak, japji sahib'de allah'ın doğası hakkında şöyle der:
> "sochay soch na hovai je sochi lakh vaar. chupai chup na hovai je lai rahaa liv taar." (japji sahib)

bu dizelerde, allah'ın doğasını anlamak için yapılan binlerce çabanın bile yetersiz olduğu belirtilir. bu, allah'ın insan aklıyla tamamen kavranamayacak kadar büyük ve karmaşık olduğunu ifade eder.

sihizm'de allah'a yakınlaşma

allah'ın yaratılışı yerine, sihizm'de allah'a nasıl yakınlaşılacağı önemli bir konudur. sihizm, allah'a yakınlaşmanın yollarını ibadet, meditasyon, hizmet ve dürüst yaşam olarak belirtir. guru granth sahib'de, allah'a olan sevgi ve bağlılık, insanın ruhsal yolculuğunun merkezi olarak kabul edilir.

meditasyon ve nam simran

sihizm'de allah'a yakınlaşmanın en önemli yollarından biri nam simran'dır, yani allah'ın ismini sürekli tekrarlama ve meditasyon yapma. bu, allah ile sürekli bir bağlantı kurmanın ve o'na olan sevgiyi derinleştirmenin bir yolu olarak görülür.

toplumsal hizmet (seva)

seva, yani toplumsal hizmet, sihizm'de allah'a yakınlaşmanın diğer bir önemli yoludur. sihler, allah'ın yarattığı tüm varlıklara hizmet ederek allah'a olan sevgilerini gösterirler. bu, aynı zamanda toplumda eşitlik ve adaleti sağlama amacını taşır.

sihizm'de allah'ın yaratılışı kavramı, allah'ın ezeli ve ebedi olduğu inancına dayanmaktadır. allah'ın yaratılmamışlığı, o'nun zaman ve mekânla sınırlı olmadığını ve sonsuz olduğunu gösterir. sihizm'de allah'ın doğası ve nitelikleri, o'nun kavranamaz ve anlaşılmaz olduğunu vurgular. bu nedenle, allah'ın nasıl yaratıldığı sorusu yerine, allah'a nasıl yakınlaşılacağı ve o'nunla nasıl bir ilişki kurulacağı üzerine yoğunlaşmak daha anlamlıdır. sihizm'de ibadet, meditasyon, toplumsal hizmet ve dürüst yaşam, allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı ifade etmenin yolları olarak kabul edilir.