İslam'a davet mektupları hangi kral ve hükümdarlara gönderilmiştir?

Yayınlanmış 0 Yanıt 2.3K Ziyaret 2020-10-26 00:42:47 Soru Cevap

İslama Davet Mektupları Hangi Kral Ve Hükümdarlara Gönderilmiştir?
Peygamber Efendimiz ’in açıktan insanları İslamiyet’e davet etme süreci Medine'ye hicretten sonra gerçekleşmiştir. Peygamber efendimiz kendisine vahiy geldikten sonra en yakınlarından başlayarak insanları öncelikle gizliden İslamiyet’e davet etmeye başlamıştır. Sonrasında ise İslamiyet’e uygun gördüğü fıtrat ve karakterlere meseleyi, bazen kendi şahsı bazen ise diğer Müslümanlar gizliden açmaya başlamışlardır.
 Fakat Mekke dönemi hem Peygamber Efendimiz hem de Ashab-ı Güzin için ciddi anlamda zorlu ve yıpratıcı bir hal almaya başlayınca Allah vahiy yoluyla Peygamber Efendimiz ve sahabelere hicret emrini vermiştir. Bu emirden sonra Mekkelilerin tüm engelleme girişimlerine rağmen (geride bu engellemeler sebebiyle bazı sahabeler kalmış olsa da) Peygamber Efendimiz ve birçok sahabe Medine'ye hicret etmeyi başarmışlardır.
 İlk olarak Medine halkı İslamiyet’e davet edilmiş ve zaten pek çoğu itibariyle müspet olan bu insanlar kısa zamanda Müslüman olma şerefine erişmişlerdir. Medine’de İslamiyet hakim duruma geldikten sonra Peygamber Efendimiz birçok kral ve hükümdara onları açıktan İslamiyet’e davet eden ve İslam dini konusunda onlara bilgi veren mektuplar göndermiştir.
 Efendimizin İslamiyet’e Davet Ettiği Hükümdarlar
 Necâşi


 Heraklius


 Kisrâ


 Mukavkıs


 Gassan hükümdarları
 Necaşi
 Peygamber Efendimiz, ilk olarak Amr bin Ümeyye'yi Habeş hükümdarı Necaşî’ye göndermiştir. Habeşistan'a varan elçi Amr bin Ümeyye (r.a.), Necaşî'ye Efendimiz ‘in mübarek beyanlarını içeren mektubunu takdim etti.
 Necâşi ilim ve genel kültür konularında belki de Efendimiz’e en fazla saygı duyan hükümdardı. İşte bu sebeple, Peygamberimiz (s.a.v.)'in mektubuna büyük bir hürmet gösterdi, onu gözlerine sürdükten sonra öptü ve başına koydu. Daha sonra ise adamlarına mektubu okumalarını söyledi. Mektup okunduktan sonra ise, tahtından inerek yere oturdu ve şehâdet getirdi. Böylece herkesin gözü önünde Müslüman oldu.
 Ardından şu ifadeler ile cevap verdi; “Yanına gidebilmem mümkün olsaydı muhakkak giderdim.”
 Heraklius
 Peygamber Efendimiz, sahabeden Dihye bin Hâlife el-Kelbî'ye bir mektup vererek onu da Rum Kayseri Heraklius'u İslam’a dâvet etmek üzere göndermişti.
 Dihye (r.a.), Heraklius'a Efendimiz ‘in mübarek mektubunu kısa zamanda ulaştırarak huzurunda kendisine takdim etti. Mektup okunduğu sırada, Heraklius’un alnı boncuk boncuk terlemeye başlamıştı. Ağzından çıkan ilk ifadeler şunlar olmuştu; “Benim gözlerim Süleyman Aleyhisselam'dan sonra ‘Bismillahirrahmanirrahim’ ile başlayan bir mektup görmedi.”
 Bu ifadelerden sonra mektubu öpüp başına koydu ve araştırıp cevabını daha sonra söyleyeceğini belirtti. Kavmine İslamiyet’i tercih ettiremeyen Heraklius, iman ettiği halde imanını gizli tutarak yaşamına devam etmiştir.
 Kisrâ
 Peygamber Efendimiz, sahabeden Abdullah bin Huzâfe’yi de İran hükümdarı Perviz İbni Hürmüz’e elçilik vazifesiyle göndermiştir.
 Peygamber Efendimiz’in mektubun başındaki hitap şekli, Kisrâyı son derece öfkelendirdi. Mektubun devamının okunmasına müsaade etmedi ve içeriğini öğrenmedi. Ve akabinde şöyle söyledi; "Şuna bak! Benim kulum, kölem olan kişi [Hâşâ] kalkıyor ve bana mektup yazıyor." Bu ifadelerin ardından ise Peygamber Efendimizin mübarek mektubunu aldı ve yırttı.
 Mukavkıs
 Peygamber Efendimiz sahabeden Hatıb bin Ebî Beltaa’yı, Mukavkıs’a İslâma dâvet mektubu götürme hususunda görevlendirdi. Ve Hatıb bin Ebî Beltaa Mukavıs'a mektubu iletti.
 Mukavkıs mektuba gereken hürmeti gösterdi. Ancak, Müslüman olmadı. Fakat bununla beraber Peygamber Efendimiz’in risaletini kabul etti.
 Gassaniler
 O dönemde Gassaniler Suriye'de hâkim güç durumundan olan en kalabalık kavimdi. Peygamber Efendimiz oraya da vazifeli olarak sahabeden Şuca' bin Vehb'i gönderdi.


 Kabilenin reisi olan Haris mektubu aldığı zaman hiddetlendi. Ve imandan nasibini alamadan elçiyi huzurundan gönderdi.

Toplam Oy: 0


Paylaşmak önemsemektir, konuyu arkadaşlarınızla paylaşın.


Yanıt vermek için Giriş Yap a tıklayın. Üye değilseniz buraya buyrun: Kayıt Ol.

loading...