dini sözlük – Dini Sözlük Sitesi
hristiyanlık: hz. i̇sa'nın öğretilerini takip eder ve onu tanrı'nın oğlu olarak kabul eder.
i̇slam: allah'ın tek yaratıcı olduğunu ve hz. muhammed'in onun son peygamberi olduğunu öğretir.
hinduizm: çok sayıda tanrı ve tanrıça, karma, dharma, reenkarnasyon ve mokşa kavramlarına odaklanır.
budizm: siddhartha gautama'nın (buda) öğretilerini takip eder ve acıdan kurtuluş yolunu arar.
yahudilik: tanrı'nın seçilmiş halkı olduğunu düşündükleri yahudilerle olan antlaşmasına dayanır.
sikhizm: tek tanrı'ya inanan ve yaşamı doğru şekilde yaşama ve hizmet etme amacına yönlendiren bir dindir.
bahailik: tüm dinlerin birliğine ve eşitliğine dayanır. bahaullah tarafından kurulmuştur.
jainizm: şiddetten kaçınmayı, gerçeği söylemeyi ve mal sahipliğinden kaçınmayı içeren beş ana yemini öğretir.
şintoizm: japonya'da doğmuş, doğa ve ataların ruhlarına odaklanan bir dindir.
zerdüştlük: ahura mazda'ya inanmayı ve doğru düşünce, doğru söz ve doğru eylem ilkelerini takip etmeyi öğretir.
konfüçyanizm: konfüçyüs'ün öğretilerini takip eder, ahlaki davranışa ve aile bağlarına odaklanır.
taoizm: tao (yol) kavramını merkezine alır ve doğal olmayı ve yaşamı olduğu gibi kabul etmeyi öğretir.
animizm: canlı ve cansız tüm nesnelerin ruhları olduğuna inanır.
paganizm: genellikle doğa bazlı ve politeist bir inanç sistemidir.
wicca: modern bir cadılık inancıdır ve doğa, tanrıça ve tanrı inançlarına dayanır.
rastafarianizm: hristiyanlıkla ilişkilidir ve afrika kökenlilere özgüdür.
scientology: l. ron hubbard tarafından oluşturulmuştur ve bilimsel tekniklerle ruhani ilerlemeyi hedefler.
satanizm: birçok farklı formu vardır, genellikle kişisel özgürlüğü ve yaşam zevkini vurgular.
druze: batınî öğretilerle hristiyanlık, i̇slam ve yunan felsefesi arasında bir sentezdir.
yazidilik: eski i̇ran dini geleneklerine dayanır ve melek tawus'a, yezidilik'in ana figürüne ibadeti içerir.
bahai faith: baha'u'llah tarafından kurulan ve dinler arası birlik ve eşitliği teşvik eden bir din.
çaynaiklik: 15. yüzyıl hint gurusu çayna tarafından kurulan ve hindistan'da yaygın olan bir hindu reform hareketi.
din-i i̇lahi: hindistan'da mughal i̇mparatoru akbar tarafından kurulan ve çeşitli dini geleneklerin bir sentezi olan bir din.
falun gong: 1992 yılında li hongzhi tarafından başlatılan ve budizm ve taoizm öğretilerini içeren bir dini ve ruhani hareket.
gnostisizm: hıristiyanlık, yahudilik ve helenistik felsefe öğretilerini içeren eski bir dini hareket.
hare krishna: krishna'ya özgün bir bağlılık ile tanınan ve "hare krishna mantrası"nı kullanarak meditasyonu teşvik eden bir hindu hareketi.
i̇glesia ni cristo: filipinler'de 1914'te kurulan bir hıristiyan mezhebi.
juche: kuzey kore'deki resmi devlet ideolojisi ve bir yaşam tarzı, kişinin kendi kaderinin efendisi olduğu inancına dayanır.
kabbala: yahudi mistisizminin bir formu.
mandaeanizm: yahya (john baptist) tarafından kurulduğuna inanılan eski bir gnostic din.
manikeizm: mani tarafından kurulan ve zerdüştlük, hristiyanlık ve budizm öğretilerini birleştiren bir din.
mormonluk (son gün azizler hareketi): joseph smith tarafından 19. yüzyılda abd'de kurulan bir hıristiyan hareketi.
new age: bir dizi inanç ve uygulamayı kapsayan bir dini ve ruhani hareket.
ortodoksluk: hıristiyanlıkta bir ana mezhep, özellikle doğu avrupa ve orta doğu'da yoğundur.
pastafarianizm (uçan spagetti canavarı kilisesi): bir parodi dindir. genellikle dini ayrımcılığa ve yaratılışçılığın okullarda öğretilmesine karşı protesto olarak kabul edilir.
quakerlar (dostlar topluluğu): hıristiyanlıkta bir mezhep, barış ve sosyal adaleti vurgular.
raelian hareketi: uzaylıların insanları yarattığına inanan ve bilim ve teknolojiyi kutsal olarak gören bir din.
santeria: afrika kökenli ve katolik unsurlarını içeren bir dini gelenek.
scientology: l. ron hubbard tarafından kurulmuş bir din, bilim ve ruhaniyeti birleştirmeye çalışır.
şamanizm: doğaüstü varlıklarla iletişim kurmayı içeren bir dizi gelenek ve inanç.
shakerlar: 18. yüzyıl i̇ngiltere'sinde kurulan bir hıristiyan mezhebi, titreyerek ibadet etmeyi vurgular.
sufizm: i̇slam'ın mistik bir yolu, aşk ve sevgiye dayalı bir yaşam tarzı teşvik eder.
thelema: aleister crowley tarafından kurulan ve "kendi iraden gerçekleştirilecektir" ilkesini vurgulayan bir din.
umbanda: brezilya'da ortaya çıkan ve afrika, katolik ve yerli inançların bir sentezi olan bir din.
unitarian universalism: tüm inançları kabul eden ve dini dogmalardan kaçınan bir dini hareket.
voodoo (vodun): batı afrika kökenli ve ruhlarla iletişim kurmayı içeren bir din.
yeni düşünce: pozitif düşünce ve yasayı vurgulayan bir dini ve filozofik hareket.
zulu: güney afrika'da yaygın olan, ataların ruhlarına ve yaratıcı tanrıya (nkulunkulu) ibadeti içeren bir inanç sistemi.
seventh-day adventists: hıristiyanlıkta bir mezhep, haftanın yedinci gününde yani cumartesi ibadeti vurgular.
brahma kumaris: ruhsal bilinç ve meditasyonu vurgulayan bir hindu reform hareketi.

dinlerin her biri, kendi tarihsel, kültürel ve coğrafi bağlamında karmaşık ve çeşitlidir. bu liste, dünyadaki dinlerin çeşitliliğini ve zenginliğini anlama yolunda bir başlangıç noktası sağlar.
sitemizdeki içerikler tamamen araştırma ve bilgi paylaşımı amaçlıdır. hiç bir inanç ve görüş propagandası yapılmamaktadır. rahatsız olduğunuz bir içerik veya durum var ise derhal düzeltilmeye çalışılacaktır. bunun için sitemize üye olarak yayıncıya mesaj gönderebilir veya info@dinisozluk.com a mail atabilirsiniz.
i̇nsanlık tarihi boyunca din, hayatın birçok yönünü şekillendiren bir güç olmuştur. i̇nsanların hayat anlayışları, davranışları, gelenek ve görenekleri üzerinde derin etkisi bulunmaktadır. dinler genellikle yaşamın anlamını, evrenin doğasını ve insanlığın kaderini açıklamak için kutsal metinlere, ritüellere ve kurallara dayanır.

dünya üzerinde çeşitli dinler vardır ve her biri kendi öğretileri, inançları ve ritüelleriyle benzersizdir. hristiyanlık, i̇slam, hinduizm, budizm ve yahudilik en çok takipçisi olan beş ana din arasındadır. bununla birlikte, dünyada birçok başka inanç sistemleri de mevcuttur.

hristiyanlık, hz. i̇sa'nın öğretilerini takip eder ve tanrı'nın oğlu olarak onu kabul eder.

i̇slam, allah'ın tek yaratıcı olduğunu ve hz. muhammed'in onun kulu ve son peygamberi olduğunu öğretir.

hinduizm, dharma (ahlaki düzen), karma (eylem ve sonuç), mokşa (kurtuluş), ve atman (kişisel ruh) kavramlarına odaklanır.

budizm, siddhartha gautama'nın (buda) öğretilerini takip eder ve acıdan kurtuluş yolunu arar.

yahudilik, tanrı'nın seçilmiş halkı olduğunu düşünülen yahudilerle olan antlaşmasına dayanır.

her bir din, insan hayatının farklı yönlerini ele alır ve hayatın anlamını, evrenin doğasını ve insan varoluşunun amacını açıklamaya çalışır.

dinler ayrıca toplulukları bir araya getirir, toplumsal değerleri pekiştirir ve bireylere ahlaki bir pusula sağlar.

ancak, dinler aynı zamanda çatışmalara da yol açabilir. farklı inanç sistemleri arasındaki anlaşmazlıklar sık sık savaşlar, zulüm ve ayrımcılığa yol açmıştır.

i̇nsanlık tarihinde ve bugünkü dünya üzerindeki rolü, düşünce sistemlerimiz, topluluklarımız ve kültürlerimiz üzerinde kalıcı ve etkili bir iz bırakmıştır.

i̇nanç sistemlerinin, insan varoluşunun anlamını ve amaçlarını anlamaya yönelik sürekli arayışımızda önemli bir rol oynadığı bir gerçektir.

dinlerin bize hayatın ve evrenin sırlarını anlama konusunda rehberlik ettiği bir dünyada, bu çeşitli inanç sistemlerinin öğretilerini ve etkilerini anlamak, insanlığın bir bütün olarak anlaşılması için hayati öneme sahiptir.
Araf, Yüksek yer, kuranda 7. surenin adı. örf kelimesinin çoğuludur. kuran'da 2 ayette geçer. cennet ile chennem arasında bir yerdir.

Arapça'da atın yelesi veya horozun ibiği anlamındaki arf kökünden türemektedir. Cennet ile Cehennem'in arasındaki perdenin yüksek yeri demektir.

İyilik, lütuf ve tanıma anlamındaki örf kelimesinin çoğuludur.

Cennet ile Cehennem arasındaki bu yerde Cenneti uman insanların bulunduğu ve her iki halk ile konuşacağı bildirilmiştir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 7. Baskı - Dini Kavramlar Sözlüğü
yüksek, yüce, en şerefli demektir. kuranda 4 ayette geçer. kuran'da 87. sure'nin adıdır. secdede sübhane rabbiyelala deriz.
bu site herhangi bir dini grup, siyasi düşünce ve oluşma hizmet etmemektedir.

kendinizi burada mutlu hissediyorsanız üye olup içerik girebilirsiniz.

herhangi bir hakaret, oluşum, gruplaşma ve devletimize karşı içeriğe asla onay verilmeyecektir.

i̇nanç ve din ile ilgili subjektif ve obkektif içeriklerimizi kimseyi incitmeden buraya girebiliriz.

Kopya içeriklere de müsaade edilmeyecektir. Size ait olmayan fotoğraf vs içeriği de lütfen paylaşmayınız.

Anlayışınız için teşekkürler.

dinisozluk.com hepimize hayırlı olsun.