dinlerin evrensel etkisi: i̇nsanlık ve i̇nanç sistemi – Dini Sözlük