Araf - Dini Sözlük
Araf, Yüksek yer, kuranda 7. surenin adı. örf kelimesinin çoğuludur. kuran'da 2 ayette geçer. cennet ile chennem arasında bir yerdir.

Arapça'da atın yelesi veya horozun ibiği anlamındaki arf kökünden türemektedir. Cennet ile Cehennem'in arasındaki perdenin yüksek yeri demektir.

İyilik, lütuf ve tanıma anlamındaki örf kelimesinin çoğuludur.

Cennet ile Cehennem arasındaki bu yerde Cenneti uman insanların bulunduğu ve her iki halk ile konuşacağı bildirilmiştir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 7. Baskı - Dini Kavramlar Sözlüğü