hristiyanlığa göre tanrı'nın yaratılışı - Dini Sözlük
hristiyanlığa göre tanrı'nın yaratılışı: teolojik ve doktrinsel bir i̇nceleme

hristiyanlık, tanrı'nın yaratılışı veya kökeni hakkında belirli bir görüş sunmaz; aksine, tanrı'nın ezeli ve ebedi olduğu, yani başlangıcı ve sonu olmadığı inancına dayanır. bu makalede, hristiyan teolojisinde tanrı'nın doğası ve varoluşu, kutsal metinler, kilise babaları'nın öğretileri ve modern teolojik yaklaşımlar ışığında incelenecektir.

1. tanrı'nın ezeli ve ebedi doğası

hristiyanlıkta tanrı'nın yaratılmamış olduğu, aksine her şeyin yaratıcısı olduğu öğretilir. i̇ncil'in ilk ayetlerinde (yaratılış 1:1), "başlangıçta tanrı gökleri ve yeri yarattı" ifadesi, tanrı'nın yaratıcı gücünü ve evrenin başlangıcını tanrı'nın eylemi olarak tanımlar. bu, tanrı'nın kendisinin bir başlangıcı olmadığını, yaratılmış olan her şeyin o'nun tarafından var edildiğini ifade eder.

2. tanrı'nın özvarlığı ve varlığı

hristiyan teolojisinde, tanrı'nın özvarlığı ("aseity") kavramı önemlidir. bu, tanrı'nın varlığı için hiçbir şeye bağımlı olmadığı, kendi başına var olduğu anlamına gelir. tanrı, varoluşunun nedeni olarak hiçbir dış sebebe ihtiyaç duymaz ve bu nedenle yaratılmış değildir. yohanna i̇ncili'nde (yuhanna 1:1-3) "başlangıçta söz vardı. söz tanrı'yla birlikteydi ve söz tanrı'ydı." ifadesi, tanrı'nın kendi varlığının kaynağı olduğunu ve her şeyin o'nun aracılığıyla yaratıldığını vurgular.

3. kilise babaları ve erken hristiyan teolojisi

erken hristiyan teologları ve kilise babaları, tanrı'nın yaratılmamış doğası üzerinde derinlemesine durmuşlardır. örneğin, aziz augustine, "tanrı, zamanın ötesinde ve zamanın yaratıcısıdır" diyerek, tanrı'nın zamandan bağımsızlığını ve ezeliliğini vurgulamıştır. ayrıca, nicaea konseyi'nde (m.s. 325) kabul edilen nicaea i̇man bildirisi, tanrı'nın "doğmuş ama yaratılmamış" olduğunu ifade eder; bu, tanrı'nın oğul'u olan i̇sa mesih'in bile yaratılmış olmadığı, ezeli olarak baba tanrı'dan doğduğu inancını içerir.

4. modern teolojik yaklaşımlar

modern teolojide de tanrı'nın yaratılmamışlığı konusu önemini korumaktadır. karl barth gibi teologlar, tanrı'nın tamamen bağımsız ve kendi içinde yeterli olduğunu savunarak, yaratılmamışlık kavramını desteklerler. barth, tanrı'nın insan anlayışının ötesinde olduğunu ve insan mantığıyla kavranamayacağını vurgular. bu bağlamda, tanrı'nın yaratılmamışlığı, insan aklının sınırlarının ötesinde bir gizem olarak kalır.

hristiyanlıkta tanrı'nın yaratılışı ile ilgili belirli bir öğreti bulunmamakla birlikte, tanrı'nın ezeli ve ebedi olduğu, hiçbir şekilde yaratılmadığı ve her şeyin yaratıcısı olduğu inancı temeldir. kutsal metinler, kilise babaları'nın yazıları ve modern teolojik yaklaşımlar bu inancı desteklemektedir. tanrı'nın özvarlığı ve bağımsızlığı, hristiyan teolojisinin merkezinde yer alır ve tanrı'nın yaratılmamış doğası, hristiyan inancının temel taşlarından biridir.