incil - Dini Sözlük
i̇ncil, hristiyanlığın kutsal kitabıdır ve hem eski ahit hem de yeni ahit'ten oluşur. kitabın tarihi ve içeriği, hem dini hem de kültürel açıdan büyük öneme sahiptir. i̇ncil'in yazılış süreci, içeriği ve tarihî bağlamını anlamak, bu kutsal metnin kökenleri ve etkileri hakkında derinlemesine bir bakış sağlar.

i̇ncil nedir?

i̇ncil, hristiyan inancının temelini oluşturan kutsal yazılardır. "i̇ncil" kelimesi, yunanca'da "iyi haber" anlamına gelen "evangelion" kelimesinden türetilmiştir. hristiyanlıkta i̇ncil, tanrı'nın insanlığa olan sevgisini, i̇sa mesih'in yaşamını, öğretilerini, çarmıha gerilişini, ölümünü ve dirilişini içeren kutsal yazılardır.

i̇ncil ne zaman yazıldı?

i̇ncil'in yazılış süreci, genellikle m.s. 1. yüzyıl ile 2. yüzyıl arasında gerçekleşti. eski ahit, i̇branice kutsal kitap olan tanah'ın bir koleksiyonudur ve m.ö. 1200 ile m.ö. 165 yılları arasında yazılmıştır. yeni ahit metinleri ise i̇sa'nın ölümünden sonra ilk yüzyılda yazılmaya başlandı. yeni ahit'in dört i̇ncil'i (matta, markos, luka ve yuhanna), i̇sa'nın yaşamını ve öğretilerini anlatır. bu metinler, i̇sa'nın yaşamından yaklaşık 30 ila 70 yıl sonra yazılmıştır.

i̇ncil nerede yazıldı?

i̇ncil'in yazıldığı yerler çeşitlidir çünkü farklı kitaplar farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. eski ahit'in çoğu, tarihi i̇srail ve yahudiye'de yazılmıştır. yeni ahit'in metinleri ise, özellikle doğu akdeniz bölgesindeki çeşitli şehirlerde yazılmıştır. bu şehirler arasında antakya, efes, korint ve roma gibi büyük kültürel merkezler bulunur.

i̇ncil'in yapısı ve bölümleri

i̇ncil, iki ana bölüme ayrılır: eski ahit ve yeni ahit. eski ahit, i̇branice kutsal kitap olan tanah'ın hristiyan versiyonudur ve tanrı ile i̇srail halkı arasındaki ilişkiyi anlatır. eski ahit, tora (yasa), nebiim (peygamberler) ve ketuvim (yazılar) olmak üzere üç ana bölümden oluşur. yeni ahit ise i̇sa mesih'in yaşamı ve hristiyanlık dininin ilk yıllarını anlatır. yeni ahit, dört i̇ncil, elçilerin i̇şleri, mektuplar (pavlus'un mektupları gibi) ve yuhanna'nın vahyi olmak üzere dört ana bölüme ayrılır.

i̇ncil'in dini ve kültürel etkisi

i̇ncil, hristiyanlık dininin temelini oluşturur ve dünya genelinde milyarlarca insan üzerinde derin bir etkiye sahiptir. bu metinler, dini ritüeller, ibadetler ve ahlaki değerler üzerinde belirleyici bir role sahiptir. ayrıca, i̇ncil, sanat, edebiyat, müzik ve hukuk gibi birçok alanı etkilemiştir.

i̇ncil, hem dini hem de kültürel anlamda dünya üzerinde büyük bir etkiye sahip olan kapsamlı ve çok boyutlu bir metindir. yazılış süreci, tarihî bağlamı ve içeriği ile i̇ncil, hristiyanlık inancının ve kültürünün anlaşılması için vazgeçilmez bir kaynaktır. bu kutsal kitap, geçmişten günümüze değin insanlık tarihini şekillendiren önemli bir etmen olarak kalmaya devam etmektedir.