makbule - Dini Sözlük
makbule atadan, mustafa kemal atatürk'ün kız kardeşi olarak bilinir ve türkiye cumhuriyeti tarihinde önemli bir figürdür. makbule hanım, atatürk'ün ailesi içindeki en yakın destekçilerinden biri olarak tanınmış, kardeşine olan sıkı bağlılığı ve türkiye cumhuriyeti'nin ilk yıllarında kadınların toplumdaki rolünün gelişimine yaptığı katkılarla bilinir.

erken yaşamı ve aile kökeni
makbule hanım, 1885 yılında selanik'te doğdu. babası ali rıza efendi, bir gümrük memuruyken, annesi zübeyde hanım'dır. makbule, mustafa kemal'den dört yaş küçüktür ve ailenin beş çocuğundan ikisi hayatta kalabilmiştir—diğer üç kardeşi çocuk yaşta vefat etmiştir.

eğitim ve kişisel gelişim
makbule hanım'ın eğitimi hakkında fazla bilgi bulunmasa da, dönemin koşullarına göre iyi bir eğitim aldığı ve özellikle dil öğrenimine önem verdiği bilinmektedir. kardeşi mustafa kemal gibi, makbule de çeşitli reformlara ve modernleşme hareketlerine büyük destek vermiştir.

soyadı ve evlilik
1934 yılında soyadı kanunu'nun kabul edilmesiyle birlikte makbule hanım, 'atadan' soyadını almıştır. bu soyadı, 'ata'dan gelme' anlamına gelmekte olup, atatürk'le olan yakın ilişkisini vurgulamaktadır. evlilik hayatı hakkında ise genel olarak az bilgi bulunmaktadır ve evlendiği kişiyle ilgili kesin bilgilere ulaşmak zordur. ancak, genel kanı, evlenmediği yönündedir.

atatürk ile i̇lişkisi
makbule atadan, mustafa kemal atatürk'ün en yakın destekçilerinden biri olarak kabul edilir. atatürk'ün hayatının çeşitli evrelerinde yanında yer almış, onun siyasi ve kişisel hayatında önemli bir figür olmuştur. atatürk'ün vefatından sonra da onun mirasını koruma ve yayma çabaları içinde aktif rol almıştır.

yaşamının son yılları ve mirası
makbule atadan, 1956 yılında i̇stanbul'da vefat etmiştir. ölümünden sonra türkiye'de birçok yerde anısına düzenlenen etkinlikler ve onun adını taşıyan kurumlar, onun toplum üzerindeki etkisini ve atatürk'ün aile üyelerine verdiği değeri göstermektedir. makbule hanım, türk kadınlarının toplumsal hayatta aktif rol almasının önemini vurgulayan çalışmaları ve atatürk'ün yanında yer alarak ona olan desteği ile hatırlanmaktadır.

makbule atadan'ın hayatı, türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kadın figürler arasında özel bir yere sahiptir. onun yaşam öyküsü, modern türkiye'nin şekillendirilmesinde kadınların nasıl etkili olabileceğini gösteren bir örnek teşkil eder. ayrıca, atatürk'ün aile bağlarının, onun politik ve sosyal ideallerini nasıl şekillendirdiğine dair değerli içgörüler sunar. makbule atadan, türk tarihinde önemli bir yer tutan, güçlü ve etkili bir kadın olarak anılmaya devam etmektedir.