sünni - Dini Sözlük
sünni i̇slam: i̇nanç ve uygulamalar

sünni i̇slam, i̇slamiyet'in iki ana mezhebinden biridir ve dünya müslüman nüfusunun yaklaşık 85'ini oluşturur. "sünni" terimi, peygamber hz. muhammed'in "sünnet"ine (sözleri, eylemleri ve onayları) sıkı sıkıya bağlı kalmak anlamına gelir. sünni müslümanlar, kur'an'ın yanı sıra, peygamber'in sünnetini de dini yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olarak görürler.

temel i̇nançlar
sünni i̇slam'ın temel inançları, i̇manın şartları olarak bilinen altı ana inançtan oluşur:
1. allah'a i̇man: tek tanrı'ya, o'nun varlığına ve birliğine inanç.
2. meleklere i̇man: allah tarafından yaratılan ve o'nun emirlerini yerine getiren göksel varlıklara inanç.
3. kitaplara i̇man: allah tarafından çeşitli peygamberlere indirilen kutsal kitaplara (kur'an, i̇ncil, tevrat ve zebur gibi) inanç.
4. peygamberlere i̇man: allah'ın insanlara rehberlik etmeleri için gönderdiği peygamberlere inanç. muhammed, i̇slam'a göre son peygamberdir.
5. ahiret gününe i̇man: dünya hayatının sona ereceği ve her bireyin yaptıklarına göre yargılanacağı gündür.
6. kadere i̇man: her şeyin allah'ın bilgisi dahilinde ve iradesiyle gerçekleştiğine dair inanç.

i̇badetler
sünni i̇slam'ın ibadetleri, i̇slam'ın beş şartı olarak bilinir ve şunları içerir:
1. şehadet: i̇slam'ın temel bildirisini kabul etme.
2. namaz: günde beş vakit kılınan namaz.
3. zekat: belirli kriterleri karşılayan müslümanların, mal varlıklarının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtması.
4. oruç: ramazan ayında, şafaktan gün batımına kadar oruç tutma.
5. hac: sağlık ve mali imkanları elverişli olan müslümanların hayatlarında en az bir kez kabe'yi ziyaret etmesi.

mezhep yapısı ve liderlik
sünni i̇slam'da merkezi bir dini otorite yoktur. bunun yerine, çeşitli coğrafi bölgelerde yaşayan alimler ve imamlar, i̇slami öğretileri yorumlamakta ve rehberlik sağlamaktadır. fıkıh (i̇slam hukuku), hadis (peygamber'in söz ve davranışları) ve tefsir (kur'an yorumu) alanlarında derinleşen bu liderler, yerel cemaatlerin dini yaşamını şekillendirir.

sünni i̇slam, peygamber hz. muhammed'in öğretilerine sıkı sıkıya bağlı kalarak ve kur'an'ın mesajını merkeze alarak, müslümanların büyük bir çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. mezhep, inanç ve ibadet pratikleri ile i̇slami kimlik ve topluluk duygusunu güçlendirirken, farklı kültürel bağlamlarda uygulamalarıyla esneklik göstermektedir.