zübeyde hanım - Dini Sözlük
zübeyde hanım, türkiye cumhuriyeti'nin kurucusu mustafa kemal atatürk'ün annesi olarak bilinir. onun hayatı, osmanlı i̇mparatorluğu'nun son dönemlerinden türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar uzanan tarihi bir dönemi kapsar. zübeyde hanım, sadece atatürk'ün annesi olarak değil, aynı zamanda kendi başına güçlü ve etkili bir kadın olarak tarih sahnesinde yer alır.

erken yaşamı ve aile kökeni
zübeyde hanım, 1857 yılında selanik yakınlarındaki bir köy olan langaza'da doğdu. ailesi, o dönemde yaygın olan geleneksel osmanlı toplumunun bir parçasıydı. zübeyde hanım'ın gençliği hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, geleneksel bir osmanlı kadınının yaşamına dair genel bilgiler ışığında, sade ve mütevazı bir hayat sürdüğü düşünülebilir.

evlilik ve aile hayatı
zübeyde hanım, ali rıza efendi ile evlendi ve bu evlilikten mustafa kemal atatürk dahil altı çocukları oldu. ancak, bu çocukların çoğu küçük yaşta vefat etti. ali rıza efendi'nin erken ölümü üzerine, zübeyde hanım genç bir dul olarak kaldı ve oğlu mustafa kemal ile kızı makbule'yi büyütmek için büyük sorumluluklar üstlendi.

mustafa kemal ile i̇lişkisi
zübeyde hanım'ın oğlu mustafa kemal üzerindeki etkisi, onun karakterinin ve liderlik yeteneklerinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. mustafa kemal'in eğitimine büyük önem veren zübeyde hanım, onun selanik askeri rüştiyesi'ne ve daha sonra harp okuluna gitmesini sağlamıştır. mustafa kemal, annesinin desteğini ve fedakarlıklarını sık sık dile getirmiş ve ona duyduğu derin saygıyı her fırsatta ifade etmiştir.

yaşamının son yılları
mustafa kemal, türkiye cumhuriyeti'ni kurduktan sonra, annesi zübeyde hanım'ı i̇stanbul'dan ankara'ya yanına aldı. zübeyde hanım, 1923 yılında oğlunun yanında vefat etti. ölümünden sonra, türk milleti tarafından ulusal bir şahsiyet olarak kabul edilen zübeyde hanım, i̇zmir'de büyük bir saygıyla anılan bir kabre defnedildi.

mirası
zübeyde hanım, türk toplumunda sadece atatürk'ün annesi olarak değil, aynı zamanda güçlü bir kadın ve anne figürü olarak önemli bir yere sahiptir. onun yaşamı ve karakteri, türk kadınlarının toplumdaki rolüne dair algıları şekillendirmede önemli bir örnek teşkil eder. ayrıca, atatürk'ün annesi olarak, türkiye cumhuriyeti'nin kuruluş fikirlerine ve ideallerine katkıda bulunan kişisel bir etkiye de sahiptir.

zübeyde hanım'ın hayat hikayesi, oğlu mustafa kemal atatürk'ün devrimci politikalarını ve türkiye'nin modernleşme sürecini daha iyi anlamak için kritik bir öneme sahiptir. annesinin fedakarlıkları ve destekleri olmadan, atatürk'ün kendi tarihi rollerini oynaması ve türkiye'yi modern bir ulus devlet haline getirme çabaları büyük ölçüde etkilenmiş olurdu. zübeyde hanım, türk tarihindeki en önemli figürlerden biri olarak hatırlanır ve hürmetle anılır.